کنترل مضاعف سازه در محیط نرم افزار ETABS

توسط پلاگین کارامحاسب، کنترل مضاعف سازه به صورت تعاملی (interactive) در محیط نرم افزار ETABS انجام میشود.

مزایای انجام کنترل مضاعف سازه با افزونه کارا محاسب

 

  امکان سعی و خطا، به منظور رفع ایراد

از مهمترین امکاناتی که این افزونه ایتبس در اختیار مهندس محاسب قرار میدهد امکان کنترل تعاملی (Interactive) است.
این قابلیت، امکان تغییر در مدل سازه و کنترل مجدد را در هر لحظه فراهم مینماید.
به عنوان مثال مهندس محاسب میتواند با تغییر در مقاطع و تکرار کنترل دریفت سازه با چند سعی و خطا به نتیجه مورد نظر خود برسد.

کنترل مضاعف بدون ایجاد فایل خروجی

مهندس کنترلر سازه و یا مهندس محاسب برای انجام کنترل ها نیازی به خروجی گرفتن از فایل EDB ندارند. منوی کنترل سازه مانند منو های خود نرم افزار ایتبس در دسترس بوده و تنها پیش نیاز انجام کنترل ها، باز کردن فایل در محیط ایتبس است!

انتخاب پویای المان های سازه در مدل سه بعدی

پس از انجام یک کنترل مضاعف، یافتن محل اعضای دارای ایراد بسیار حائز اهمیت است.
یافتن محل المان های سازه که حاوی ایراد هستند پروسه ای بسیار زمان بر است. (تیرها، ستون ها، مهاربندها، دیوارها و سایر)
به کمک این افزونه به سادگی محل اعضا قابل تشخیص خواهد بود.

گزارشات بسیار با کیفیت

تمام قسمت ها در گزارشاتی که به فرمت MS Word ارائه میشود مانند فرمول ها و جداول، قابل ویرایش هستند و از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند. هر گزارش در کمتر از 1 تا 2 ثانیه ایجاد میشود و در مجموع انجام یک کنترل سازه ای در محیط نرم افزار ایتبس به ساده ترین و کاملترین شکل ممکن قابل انجام است.

بیش از 50 آیتم کنترل مضاعف سازه

0
+

 کنترل های موارد اجرایی در زمان ساخت سازه

 کنترل مواردی که در ایتبس ایجاد Warning میکند

 کنترل موارد آیین نامه ای

مطابق بند ۲-۷-۱ استاندارد ۲۸۰۰ در مواردی که سختی جانبی هر طبقه کمتر از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰ درصد متوسط سختی های جانبی سه‌ طبقه روی خود باشد، چنین طبقه ای اصطلاحاً "طبقه نرم" نامیده می شود. در مواردی که مقادیر فوق به ترتیب به ۶۰ درصد و ۷۰ درصد کاهش پیدا کنند، طبقه اصطلاحاً "خیلی نرم" توصیف می شود.
کنترل طبقه نرم و خیلی نرم

کنترل سختی جانبی (طبقه نرم و خیلی نرم) (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)


کنترل بر اساس محدودیت نسبت دریفت – مطابق ASCE7-22

مطابق بند 12.3.2.2 آیین نامه بارگذاری آمریکا ( ASCE-22 ) در مواردی که نسبت دریفت هر طبقه بیش از 130 درصد نسبت دریفت طبقه بالای خود باشد لازم است کنترل سختی جانبی ( طبقه نرم ) مطابق جدول 2-12.3 انجام شود.

توصیه می‌شود مطابق آیین نامه زلزله ایران ( استاندارد ۲۸۰۰ ) این کنترل همیشه انجام شود .

کنترل سختی جانبی (طبقه نرم و خیلی نرم) مطابق استاندارد ۲۸۰۰

مطابق بند ۲-۷-۱ استاندارد ۲۸۰۰ در مواردی که سختی جانبی هر طبقه کمتر از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰ درصد متوسط سختی های جانبی سه‌ طبقه روی خود باشد، چنین طبقه ای اصطلاحاً  “طبقه نرم” نامیده می شود. در مواردی که مقادیر فوق به ترتیب به ۶۰ درصد و ۷۰ درصد کاهش پیدا کنند، طبقه اصطلاحاً  “خیلی نرم” توصیف می شود.

 

 پیچش همسازی (ضرایب سختی پیچشی تیرهای بتنی) (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

مطابق بند ۹-۱۱-۳-۶ در مواردی که امکان کاهش لنگر پیچشی به دلیل باز توزیع نیروهای داخلی در یک سازه نامعین وجود داشته باشد (پیچش همسازی) می توان حداکثر لنگر پیچشی نهایی را به Tcr∅ کاهش داد.
در مواردى كه امكان كاهش لنگر پیچشی در اثر باز توزيع نيروهاى داخلى در عضوى از يك سازه نامعين داده مى شود. در اين حالت لازم است اثر لنگرها و برش هاى تعديل يافته عضو در ساير اعضاى مجاور، براساس بند ۹-۸-۶-۲-۲ محاسبه مى شود.
.

کنترل جابجایی نسبی نرم افزار کارا محاسب

کنترل جابجایی نسبی طبقات (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

 مطابق بند 3-5-1 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، تغییر مکان جانبی نسبی واقعی هر طبقه، که اختلاف بین تغییر مکان های جانبی واقعی مراکز جرم کف های بالا و پایین آن طبقه است، نباید از مقدار مشخصی که در این بند تعیین شده، تجاوز نماید.
این کنترل توسط پلاگین به دو صورت کنترل در امتداد محورهای کناری ساختمان (برای سازه های با نامنظمی پیچشی شدید) و روش کنترل جابجایی‌ها در مرکز جرم دیافراگم (برای سازه منظم پیچشی) انجام میشود. پس از پایان محاسبات و کنترل مضاعف سازه، گزارش با فرمت Word ارائه میشود.

برخی قابلیت ها در این قسمت به شرح زیر است :

 • کنترل دریفت سازه به خصوص در سازه های با سیستم باربر جانبی قاب خمشی حائز اهمیت است.
  به طوری که همزمان با کاهش ابعاد در جهت کم کردن وزن سازه، نیاز به کنترل جابجایی نسبی طبقات نیز میباشد.
  مهمترین قابلیت این ابزار این است که کمک میکند در هنگام طراحی و پس از هر تغییر در اعضای سازه، کاربر بتواند دریفت را به سرعت کنترل نماید.
 • کنترل دریفت در مرکز جرم دیافراگم دارای جدولی جهت تعیین دیافراگم مورد نظر در طبقه است.
  این امکان در مواردی که نیم طبقه با نام دیافراگم متفاوت وجود داشته باشد کاربرد دارد.
 • کنترل دریفت در مرکز جرم دیافراگم در دو فرمت “گزارش بر اساس فرمت جداول ایتبس” و فرمت اشاره شده در آیین نامه 2800 نمایش داده میشود.

 کنترل شاخص پایداری طبقات و بررسی نیاز به اعمال اثر P-Delta (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

مطابق بند 6-3 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، در صورتی که شاخص پایداری طبقه کمتر از ۰/۱ باشد، اثر P-Delta ناچیز بوده و میتوان از آن چشم پوشی کرد، در غیر این صورت می بایست در محاسبات، اثرات P-Delta منظور گردد. همینطور در حالتی که شاخص پایداری طبقه از مقدار مجاز بیشتر باشد، احتمال ناپایداری سازه وجود داشته و میبایست در طراحی سازه تجدید نظر شود.

 • کنترل شاخص پایداری دارای جدولی جهت تعیین دیافراگم مورد نظر در طبقه است. این امکان در مواردی که نیم طبقه با نام دیافراگم متفاوت وجود داشته باشد کاربرد دارد.
 • در این کنترل مضاعف سازه، کاملترین جزییات به منظور محاسبه و ارائه گزارش به فرمت Word نیز در نظر گرفته شده است.
کنترل شاخص پایداری - نرم افزار کارامحاسب
بند 6-3 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم،
نرم افزار کنترل نامنظمی پیچشی
نرم افزار کنترل نامنظمی پیچشی

 کنترل نامنظمی پیچشی مطابق بند 1-7-1-ب آیین نامه 2800 (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

مطابق بند 1-7-1-ب آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی، بیشتر از 20 درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد سازه نامنظم پیچشی و در مواردی که این اختلاف از 40 درصد تجاوز نکند، اثرش نسبتا زیاد بوده و نامنظم پیچشی شدید محسوب خواهد شد.
این گزینه وجود نامنظمی پیچشی و پیچشی شدید را بررسی کرده و یک گزارش Word برای آن ارائه میکند.

مواردی که در صورت وجود نامنظمی پیچشی باید در نظر داشت

 کنترل نیاز به اعمال خروج از مرکزیت اتفاقی (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

مطابق بند 3-3-7-4 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم ، در ساختمانهای تا 5 طبقه و یا کوتاهتراز 18 متر، در مواردی که فاصله بین مرکز جرم و سختی در طبقات بالاتر از هر طبقه کمتراز 5 درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد، برای محاسبات لنگر پیچشی نیازی به در نظرگیری برون مرکزی اتفاقی در طبقات نیست.پس از پایان این محاسبات و کنترل مضاعف توسط پلاگین، گزارش با فرمت Word ارائه میشود.

کارا محاسب افزونه کنترل مضاعف سازه

 کنترل نامنظمی جرمی در طبقات (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

مطابق بند 1-7-2-ب آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، در مواردی که توزیع جرم هر طبقه بیشتر از 50 درصد با جرم طبقات مجاور اختلاف داشته باشد نامنظمی جرمی در ارتفاع در ساختمان جود دارد.
افزونه کارامحاسب با بررسی جرم طبقات این کنترل را انجام داده و یک فایل گزارش با فرمت Word ارائه میکند.

 کنترل واژگونی ساختمان (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

مطابق بند 3-3-8 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، لنگر واژگونی ناشی از نیروهای جانبی زلزله در تراز زیر شالوده برابر مجموع حاصلضرب نیروی جانبی هر تراز در ارتفاع آن نسبت به تراز زیر شالوده ساختمان است. در محاسبه لنگر مقاوم در برابر واژگونی، بار تعادل وزن موثر لرزه ای ساختمان است که برای تعیین نیروی جانبی به کار رفته است و وزن شالوده و خاک روی آن به وزن موثر لرزه ای اضافه میشود. سازه و پی آن باید به گونه ای طراحی شوند که توانایی تحمل اثرات لنگر واژگونی را داشته باشند.
تعیین نوع بارها برای کنترل، دریافت مشخصات پی و دریافت جداگانه لنگرهای مقاوم از کاربر، از امکاناتی است که کاربر در این قسمت در اختیار دارد. پس از انجام کنترل مضاعف، گزارش با فرمت فایل Word ایجاد میشود.

نرم افزار کنترل واژگونی
نرم افزار کنترل واژگونی

کنترل و تعیین ستونهای پر فشار (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

مطابق بند 9-20-6-3-3-2 ستونهای قابهای خمشی ویژه  به دو دسته ستونهای کم فشار که نیروی محوری ضریب دار وارد بر آنها کوچکتر و یا مساوی 0.3 × Ag × f’c میباشد و ستونهای پرفشارکه نیروی محوری ضریبدار وارد بر آنها بیشتر از رابطه اشاره شده است  تقسیم میشوند. در ستونهای پرفشار میبایست تمامی آرماتورهای طولی ستون ها  در ناحیه بحرانی مهار شوند. در نقشه های سازه در ناحیه بحرانی، تمامی میلگردها میبایست با خاموت گذاری مناسب مهار شوند.

 کنترل ضابطه 25 و 50 درصد سیستمهای دوگانه به روش تعیین سهم باربری سیستمها (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

 

(مطابق روش دوم اشاره شده در جزوه جناب آقای دکتر حسین زاده اصل و همینطور فایل ارائه شده از طرف کمیته نرم افزارهای مهندسی در خصوص ضابطه 25 درصد سیستمهای دوگانه)

به منظور کنترل ضابطه 25 و 50 درصد سیستمهای دوگانه مطابق دستور العمل ارائه شده  از طرف کمیته نرم افزارهای مهندسی، ابتدا لازم است سهم قاب و دیوار، بهطور مجزا در طبقات بررسی شود تا معلوم گردد، در کدام طبقات، سهم قاب از برش زلزلهی طبقه، کمتر از 25 درصد میباشد. سپس طراح میتواند جهت اقناع ضابطه مذکور، صرفاً به انجام اصلاحات در طبقاتی بپردازد که سهم قاب در آن طبقات کمتر از 25 درصد برش طبقه است.

در طبقاتی که سهم قاب، بیش از 25 درصد برش طبقه باشد میتوان اطمینان حاصل نمود که قاب، قادر به تحمل 25 درصد برش زلزله طبقه میباشد و لذا قاب در آن طبقه و در امتداد مورد نظر، الزام سیستمهای دوگانه را اقناع نموده است. بنابراین نیازی به طراحی مجدد اعضای قاب در آن طبقه، تحت نیروی زلزله امتداد مورد نظر نمیباشد.

متذکر میگردد در این بررسی، مقاومت جانبی قاب در هر طبقه مشخص نمیشود، بلکه سهم باربری آن از بار جانبی تعیین میگردد. لیکن در صورتیکه در طبقهای، سهم باربری قاب از نیروهای جانبی زلزله، حداقل 25 درصد برش طبقه باشد و تحت این میزان نیرو طراحی شده باشد، مقاومت جانبی آن نیز حداقل به اندازه 25 درصد نیروهای جانبی خواهد بود. به همین ترتیب سهم سیستمهای دیوار برشی لازم است حد اقل 50 درصد برش طبقه باشد .

کنترل تنظیمات محاسبات (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

ابزار ” کنترل تنظیمات محاسبات” با فراخوانی تنظیمات انجام شده در قسمت های مختلف ایتبس در یک پنجره پلاگین و فراهم آوردن امکان مقایسه و کنترل آیتم ها توسط مهندس کنترلر، سرعت و دقت در کنترل فایل ایتبس را افزایش میدهد و در انتها یک گزارش کامل از نواقص موجود در فایل ارائه میکند.

 آیتم های کنترلی 

 • کنترل تنظیمات Pdelta
 • کنترل Mass Source
 • کنترل وضعیت بارها برای آنالیز Run Case Flag
 • کنترل Live Load Reduction Factor
 • کنترل بار مودال Modal Case Data
 • کنترل تنظیمات طراحی سازه فولادی
 • کنترل تنظیمات طراحی سازه بتنی
 • کنترل ترکیبات بار انتخاب شده برای طراحی سازه فولادی
 • کنترل ترکیبات بار انتخاب شده برای طراحی سازه بتنی

 کنترل تعداد مدهای نوسان (ایتبس نسخه 2018 تا 2022)

مطابق بند 2-1-4-3 آیین نامه 2800 در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهای نوسان که مجموع جرم های موثر در آنها بیش از 90 درصد جرم کل سازه است، در نظر گرفته شود.

در قسمت کنترل خروجی ها کاربر میتواند با یک کلیک این بند از آیین نامه را کنترل کرده و گزارش به فرمت MS Word را در انتها مشاهده نماید.

در پنجره تعداد مدها حداقل تعداد مد مورد نیاز و همینطور عدد وارد شده از قبل در فایل نمایش داده میشود. همینطور در جدول میتوان ردیف های که مجموع جرم های موثر در آنها بیش از 90 درصد جرم کل سازه است را به سادگی تشخیص داد.

 کنترل اینکه مقطع ستونهای فلزی یا بتنی در یک طبقه از طبقه پایینتر بزرگتر نباشند (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

این مورد در دسته کنترل های مضاعف در زمان ساخت محسوب میشود و به کاربر کمک میکند که تناقض ابعادی بین ستون بالا و پایین را در هر تراز، تشخیص داده و برطرف نماید. این امر با کنترل بعد ستون‌ها در جهت x و جهت y در ستونهای با سطح مقطع چهار وجهی و در ستون های دایره ای با کنترل مضاعف قطر ستون انجام میگیرد.

 کنترل اینکه در موارد نشستن تیر روی تیر ارتفاع تیر فرعی از اصلی بزرگتر نباشد (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

کنترل ابعادی تیرهایی که بر روی تیر دیگری مینشینند در سازه های بتنی بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که ارتفاع تیر فرعی بیشتر از تیری باشد که بر روی آن مینشیند مشکل در زمان اجرا بوجود خواهد آمد. در سازه های فولادی نیز این مطلب میتواند در زمان اجرا با برش بال تیر فرعی برطرف شود اما این کنترل مضاعف سازه امکان شناسایی این تیر ها جهت اتخاذ تصمیم به تغییر مقطع در صورت نیاز را به مهندس محاسب میدهد.

 کنترل تمام اعداد مربوط به خصوصیات مصالح استفاده شده (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

مهندس کنترلر میتواند از صحت اعداد اختصاص یافته به مصالح تعریف شده در فایل اطمینان یابد. مقادیر پیش‌فرض برای این کنترل همواره در حافظه نرم افزار وجود دارد و مهندس کنترلر سازه میتواند در صورت نیاز آنها تغییر دهد.

 کنترل خودکار ترکیب بارها (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

کنترل مضاعف ترکیب بارهای از قبل تعریف شده در ایتبس میتواند به مهندس محاسب و یا مهندس کنترلر امکان مقایسه دقیق بین لیست ترکیب بار از پیش تعریف شده و لیست مورد نظر کاربر را بدهد. (مشاهده ویدیو)

 کنترل اینکه تیرهای هم امتداد بر روی هم کشیده نشده باشند (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

ترسیم سهوی تیرها بر روی هم در بسیاری موارد به راحتی قابل تشخیص نیست و میتواند باعث ایجاد ناپایداری در مدل ایتبس، افزایش وزن سازه و یا ایجاد مشکلات در نرم افزارهای نقشه کشی گردد.

 کنترل اعمال شدن ناحیه صلب انتهایی به اعضای قاب (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در بسیاری موارد پس از حذف و ترسیم مجدد یه عضو از قاب امکان فراموش شدن اختصاص ناحیه صلب انتهایی (Rigid zone factor) به اعضا وجود دارد. مقدار پیش فرض برای این کنترل مضاعف، عدد 0.5 است که کاربر میتواند آن را قبل از انجام کنترل تغییر دهد.

End Length Offset

 کنترل محاسبه اتوماتیک End Length Offset برای اعضای قاب (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در مواردی نیاز است که مهندس کنترلر اطمینان یابد که End Length Offset برای تیر و ستون ها به درستی تعیین شده. اگر اعداد برای هر المان به صورت دستی وارد شده باشد و از گزینه محاسبه اتوماتیک استفاده نشده باشد  این المان ها در لیست نتایج نمایش داده میشود.

 کنترل اینکه تمام کف‌ها بار دارند (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در بسیاری موارد پس از حذف و ترسیم مجدد یک Floor، امکان فراموش شدن اعمال بار زنده و درصورت نیاز اعمال بار مرده (در صورتی که وزن سقف لحاظ نشده باشد) وجود دارد که توسط این گزینه کنترل شده و محل دقیق کف سازه ای نمایش داده میشود.

 کنترل اعمال شدن دیافراگم صلب به کف ها (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در سازه های بزرگ، بسیار پیش می آید که پس از حذف و ترسیم مجدد یک کف سازه ای اعمال صلبیت به آن فراموش شود. این گزینه در گزارش وجود این موارد و یافتن محل این المان‌ها موثر است.

 کنترل اینکه به بازشو ها بار اعمال نشده باشد (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در صورتی که به صورت سهوی به یک بازشو که در مدل ترسیم شده بار اعمال شود معمولا باعث ایجاد ناپایداری در مدل میشود. به کمک این گزینه میتوان از وجود این موارد و مکان دقیق آنها اطلاع یافت.

 کنترل اینکه ستونها مفصل نباشند (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در زمان انتخاب المان های تیر یا مهاربند به منظور تعریف مفصل در انتهای آنها امکان انتخاب شدن سهوی ستون ها نیز وجود دارد که معمولا باعث ایجاد ناپایداری در سازه خواهد شد. این کنترل مضاعف سازه میتواند مهندس کنترلر سازه را از وجود این موارد و مکان دقیق آنها آگاه سازد.

 کنترل دو سر مفصل بودن دستک ها و بادبندها (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در سازه های فولادی، تعریف شدن مهاربندها و دستک ها به صورت دو سر مفصل حائز اهمیت است. این گزینه میتواند به کاربر، وجود این موارد را گزارش نماید.

 کنترل ضرایب جرم و سختی برای تیر ها (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

این گزینه برای کنترل ضرایب جرم و سختی در قابهایی که سیستم جانبی مشابه در هر دو جهت دارند کاربرد دارد. دربسیاری موارد پس ازحذف یا ترسیم مجدد المان، امکان فراموش شدن اختصاص مجدد ضرایب تصحیح جرم و سختی وجود دارد. کاربر میتواند مقادیر پیش فرض برای هر پارامتر به منظور انجام هر کنترل مضاعف، ضرایب ترک خوردگی تیرها را به پلاگین معرفی نماید.

 کنترل ضرایب جرم و سختی برای ستونها (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

این گزینه برای کنترل ضرایب جرم و سختی در قابهایی که سیستم جانبی مشابه در هر دو جهت دارند کاربرد دارد. دربسیاری موارد پس ازحذف یا ترسیم مجدد المان امکان فراموش شدن اختصاص مجدد ضرایب تصحیح جرم و سختی وجود دارد. کاربر میتواند مقادیر پیش فرض برای هر پارامتر به منظور انجام هر کنترل مضاعف، ضرایب ترک خوردگی ستون ها را به پلاگین معرفی نماید.

 کنترل ضرایب جرم و سختی برای دیوارهای برشی (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

این گزینه برای کنترل ضرایب جرم و سختی در قابهایی که سیستم جانبی مشابه در هر دو جهت دارند کاربرد دارد. دربسیاری موارد پس ازحذف یا ترسیم مجدد المان امکان فراموش شدن اختصاص مجدد ضرایب تصحیح جرم و سختی وجود دارد. کاربر میتواند مقادیر پیش فرض برای هر پارامتر به منظور انجام هر کنترل ضرایب ترک خوردگی دیوارهای برشی را به پلاگین معرفی نماید.

 کنترل اینکه ستونها بار گسترده ثقلی نداشته باشند (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در زمان انتخاب المان های تیر به منظور اعمال بار گسترده ثقلی به آنها امکان انتخاب شدن سهوی ستون ها نیز وجود دارد. این کنترل مضاعف سازه میتواند کاربر را از وجود این موارد و مکان دقیق آنها آگاه سازد.

 کنترل مقید بودن پای ستونها در تراز Base (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

با کمک این کنترل مضاعف سازه میتوان نقاطی در تراز Base که به آنها هیچ قید تکیه گاهی اختصاص نیافته را مشخص نمود.

 کنترل اینکه تیرها از روی هم عبور نکرده باشند (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

این کنترل مضاعف سازه میتواند محل تیرهایی که در محل اتصال به تیر دیگر Divide نشده باشند را مشخص نماید.

 کنترل اینکه تیرهای فرعی در محل اتصال تیر روی تیر، مفصل باشد (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

این کنترل مضاعف در سازه های فولادی حائز اهمیت میباشد. پلاگین با تشخیص خودکار تیرهای فرعی که بر روی تیر دیگری مینشیند میتواند با بررسی درجات آزادی در انتهای تیر فرعی، مفصل بودن آن قسمت را کنترل کرده و در صورتی که مفصل اعمال نشده باشد محل دقیق المان را در ایتبس به مهندس کنترلر سازهنمایش دهد.

 کنترل تابع طیف پاسخ (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

زمانی که نیاز باشد طیف ساخته شده از قبل در فایل ایتبس توسط مهندس کنترلر بررسی شود این گزینه میتواند پارامتر های اعلام شده برای ساخت طیف مانند نوع خاک، لرزه خیزی منطقه و ویرایش استفاده شده از آیین نامه 2800 را برای این کنترل مضاعف سازه دریافت کرده و طیف جدید را جهت مقایسه انطباق کامل آن با طیف تعریف شده از قبل ترسیم نماید.

 کنترل حداقل و حداکثر بارهای اعمال شده به کف ها (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در برخی موارد به علت اینکه واحد جاری در فایل با عدد مربوط به مقدار بار وارد شده توسط کاربر همخوانی ندارد این مقدار از میزان لازم بسیار کمتر و یا بیشتر تعریف میشود. مهندس کنترلر سازهمیتواند جهت بررسی وجود این ایراد مقادیر پیش فرض حداقل و حداکثر بار را وارد نموده و کنترل مضاعف را انجام دهد.

 کنترل حداکثر و حداقل بارهای مرده و زنده تیرهای طبقات (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در برخی موارد به علت اینکه واحد جاری فایل با عدد مقدار بار وارد شده توسط کاربر همخوانی ندارد این مقدار از میزان لازم بسیار کمتر و یا بیشتر تعریف میشود.
کاربر میتواند جهت بررسی این وجود این ایراد مقادیر پیش فرض حداقل و حداکثر بار را وارد نموده و کنترل مضاعف را انجام دهد.

 کنترل کمتر بودن تعداد آرماتورهای طولی در ستون تراز بالاتر (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

این کنترل مضاعف در سازه های بتنی میتواند تعداد آرماتورهای تعریف شده در هر ستون را خوانده و با تعداد آرماتور در ستون زیرین مقایسه نماید. این گزینه در جلوگیری از خطای حین ساخت سازه بسیار موثر است.

 کنترل کمتر بودن مساحت آرماتورهای طولی در ستون تراز بالاتر (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

این کنترل مضاعف در سازه های بتنی میتواند مساحت کل آرماتورهای تعریف شده در هر ستون را خوانده و با مساحت کل آرماتور در ستون زیرین مقایسه نماید. این گزینه در جلوگیری از خطای حین ساخت سازه بسیار موثر است.

 کنترل 6 یا 8 درصد آرماتورهای طولی ستون در محل وصله (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

مطابق بند 9-23-3-2-2-1 اصلاحیه شماره دوم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در ستونها و در محل وصله ستون ها در قاب متوسط نسبت آرماتورهای طولی نباید از 8 درصد بیشتر شود.
همینطور مطابق بند 9-23-4-2-2-1 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در ستونها و در محل وصله ستون ها در قاب ویژه نسبت آرماتورهای طولی نباید از 6 درصد بیشتر شود.
این کنترل مضاعف میتواند این محدودیت را کنترل نموده و ستون های دارای ایراد را مشخص نماید.

 کنترل کاور برای مقطع تیر و ستون بتنی (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

این گزینه میتواند با بررسی مقدار اختصاص داده شده برای میزان پوشش تیرها و ستون ها، و دریافت مقادیر پیش فرض آیین نامه ای از کاربر، کنترل را انجام دهد.
این کنترل مضاعف سازه میتواند کاربر را از وجود این المان ها و مکان دقیق آنها آگاه سازد.

 کنترل وجود اخطارهای ایتبس (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در منویی ابزارها گزینه ای برای کنترل سریع وجود اخطار های گزارش شده توسط ایتبس ( مانند وجود ناپایداری در مدل) وجود دارد. پس از انجام آنالیز سازه، با یک کلیک میتوان اخطارها را بررسی نموده و در صورت وجود متن مرتبط برای کاربر نمایش داده میشود.

 کنترل همپایه بودن فایل در تحلیل طیفی (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در منوی ابزارها گزینه ای برای کنترل همپایه بودن برش های استاتیکی و دینامیکی وجود دارد. پنجره مرتبط تمام پارامترهای دخیل در کنترل و انجام همپایه سازی را ازکاربر دریافت کرده و نتایج را به سرعت ارائه میکند. قابل ذکر است که این گزینه توانایی همپایه سازی خودکار برش ها را نیز داراست.

 کنترل نوع بارهای زلزله از قبل ساخته شده (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در منوی تعریف و در قسمت ایجاد نوع بارهای زلزله، گزینه ای جهت مقایسه و کنترل مضاعف نوع بارهای موجود در فایل با پارامترهای معرفی شده توسط مهندس کنترلر وجود دارد.

  کنترل طراحی فایل ایتبس و تنشها بوسیله ایجاد ترکیبات بار صحیح و کامل در فایل ایتبس (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در منوی تعریف و در قسمت ایجاد ترکیبات بارگذاری، مهندس کنترلر میتواند ترکیب بار صحیح، با نوع بارهای کامل، مطابق آیین نامه مورد نظر را درفایل ایجاد کند. پس از ایجاد این ترکیب بارها، میتوان آنها را برای طراحی به ایتبس معرفی کرده و فایل را دوباره جهت بررسی تنشهای اعضا و دیگر کنترل ها لازم بررسی نمود.

 کنترل فشردگی و فشردگی لرزه ای تیرورق و مقطع باکس (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

در منوی اصلی پلاگین، در قسمت “تعریف” و قسمت “مقاطع”، ابزاری برای کنترل فشردگی و فشردگی لرزه ای مطابق با مبحث دهم سال 92 وجود دارد. اطلاعات هر مقطع I شکل و باکس از فایل ایتبس خوانده شده و کنترل لاغری سطح مقطع، فشردگی و فشردگی لرزه ای برای آن انجام میشود.

نکته مهم در انجام کنترل فشردگی مقطع باکس، توانایی پلاگین در تشخیص و کنترل مقاطع ساخته شده در Section Designer است.

همینطور موقعیت مقطع از لحاظ ممان اینرسی حول محور افقی گذرنده از مرکز سطح توسط این ابزار تعیین میشود که میتواند دید خوبی به کاربر جهت تعریف مقاطع جدید و مقایسه مقاطع با هم ارائه دهد.

 کنترل ضریب زلزله در حالت ایجاد نوع بارهای دریفت (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

در پنجره آیین نامه 2800، برنامه قادر خواهد بود ضریب زلزله را برای حالتی که نوع بارها برای کنترل دریفت مد نظر باشد به صورت اتوماتیک انجام دهد.

 کنترل لزوم افزایش 25 درصدی دوره تناوب (ایتبس نسخه 9 تا 2022)

افزونه در محاسبات ضریب زلزله با استخراج خودکار دوره تناوب تحلیلی، ذخیره در قسمت اطلاعات پروژه و ساخت اتوماتیک فایل پریود در پوشه مرتبط توانسته فرایند محاسبه و کنترل نیاز به افزایش 25 درصدی ضریب زلزله را بسیار آسان نماید.

 کنترل ضریب Aj (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

به جز قابلیت منحصر به فرد و بدون مشابه “اعمال ضریب Aj”، نرم افزار کارا محاسب کنترل ضریب Aj را نیز انجام داده و گزارشی کامل با فرمت MS Word ارائه میدهد. ماژول “اصلاح خروج از مرکزیت” را در قسمت “ابزارهای دستیار محاسبات” ببینید.

 کنترل ضریب زلزله سطح بهره برداری (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

محاسبه ضریب زلزله سطح بهره برداری و بررسی خودکار نیاز به درنظر گیری این آیتم در محاسبات سازه طبق بند 3-11-1 آیین نامه 2800 با توجه به اطلاعات پروژه انجام میشود.

 کنترل خمشی بودن تمام اتصالات تیرها در سازه بتنی (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

در سازه بتنی توصیه میشود تمام اتصالات خمشی در نظر گرفته شوند. با انجام این کنترل، به سرعت محل تیرهایی که اتصال غیر خمشی کامل دارند مشخص میشوند.

 کنترل عدم استفاده سهوی مقاطع تیر، ستون و مهاربند به جای یکدیگر (ایتبس نسخه 2016 تا 2022)

یکی از خطاهای انسانی رایج در زمان مدل سازی و طراحی، انتخاب یک یا چند المان به جای المان سازه ای مورد نظر و اختصاص مقطع به آن هاست. در این حالت مقطع مورد نظر به جای اختصاص به تیر، ستون یا مهاربند مورد نظر، به المان های دیگر انتخاب شده نیز اختصاص میابد. با انجام این آیتم کنترلی میتوان از صحت اختصاص مقاطع اطمینان حاصل نمود.

 توجه: در نظر گیری برخی از آیتم های کنترل مضاعف سازه در پلاگین به معنی ضرورت به کارگیری آن توسط مهندس طراح سازه نیست و محاسب با توجه به شرایط سازه میتواند آن کنترل را انجام دهد.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

error: Alert: Content is protected !!