ایجاد ترکیب بار در محیط ETABS

پلاگین کارامحاسب، ترکیبات بارگذاری را با لحاظ تمام جزییات و آیین نامه های رایج در ایران، در محیط ایتبس ایجاد میکند.

پلاگین ایجاد ترکیب بار

مزایای استفاده از افزونه کارا محاسب برای ایجاد ترکیب بار‌‌‌‌ ها

افزونه ایجاد ترکیب بار
لیست رنگ بندی شده ترکیبات بارگذاری
envelope loads

 ایجاد ترکیب بار در فایلی که قبلا بر روی آن کار انجام شده

مهندس محاسب با کمک این ابزار قادر است بر روی فایلی که خود یا فرد دیگری بر روی آن مدل سازی، بارگذاری و یا طراحی انجام داده، ترکیب بار ایجاد نماید و با ترکیب بار جدیدی که ساخته است، فایل را طراحی و یا کنترل کند.


کنترل فایل با ایجاد ترکیب بار‌های صحیح

یکی از کاربردی ترین ابزارها برای یک مهندس کنترلر سازه که کار انجام کنترل مضاعف را برای یک فایل انجام میدهد، ابزار ایجاد ترکیب بار‌ ها در فایل است.
مهندس کنترلر میتواند با ایجاد ترکیب بار‌ های صحیح و کامل توسط پلاگین و انجام مجدد فرایند طراحی سازه در ایتبس از صحت طراحی اطمینان یابد.


ترکیب بار‌های کامل کنترل تنش زیر فونداسیون به نرم افزار SAFE منتقل میشوند

با ایجاد ترکیب بارگذاری های کنترل تنش زیر پی، در محیط ایتبس این امکان فراهم میشود که پس از انتقال خروجی سازه به نرم افزار SAFE جهت طراحی فونداسیون، این ترکیب بار‌ ها نیز به سادگی انتقال یابند و دیگر نیازی به ایجاد آنها در محیط نرم افزار SAFE نباشد.


ایجاد ترکیب بارهای پوش

پنجره ترکیب بارهای پوش امکان ساخت آسان و سریع یک ترکیب بار پوش را با استفاده از لیستی از ترکیب بار و یا نوع بارها فراهم می آورد. در این پنجره امکانات کاملی برای مشاهده، ساخت و ویرایش ترکیب بارهای پوش تعبیه شده است.


لیست ترکیب بار‌ها را در دفترچه محاسبات سازه قراردهید

کاربر میتواند یک لیست رنگ بندی شده از ترکیب بار‌ها را در دفترچه محاسبات سازه قرار دهد.


تغییر در لیست ترکیب بار‌ها با اضافه شدن یک نوع بار جدید به فایل

زمانی که یک نوع بار جدید مثل بار قائم زلزله یا یک بار زنده جدید با ضریب مشارکت جرمی جدید، لازم باشد که در فایل ایجاد شود معمولا نیاز است که این نوع بار به ترکیبات بارگذاری نیز افزوده شود.
این ابزار در این زمان بسیار راهگشاست و میتواند به سرعت لیست جدید از ترکیب بار‌‌‌‎­ها را به فایل اضافه نماید.


وقتی بخواهیم سازه را با یک آیین نامه دیگر طراحی کنیم

زمانی که به دلایل فنی و یا پژوهشی و یا جهت سبک سازی سازه لازم باشد از آیین نامه طراحی دیگری استفاده کنیم، ترکیبات بارجدید که شامل تمامی نوع بارهای مورد نیاز مثل بارقائم زلزله و یا در نظرگرفتن اثرات جریمه 30-100 است به سادگی و سرعت توسط این ابزار در فایل ایجاد میشود.


آیا ضریب نامعینی در یک یا دو جهت باید تغییر کند ؟

اگر لازم باشد ضرایب نامعینی اشاره شده در ویرایش چهارم آیین نامه 2800 در هر جهت ویرایش شود یا در ترکیبات تشدید یافته ضریب امگا در هر جهت تغییر کند کاربر میتواند به سادگی این تغییرات را در لیست ترکیب بار‌ها لحاظ نماید.

کنترل ترکیبات بارگذاری

تفاوت ترکیب بار های ساخته شده توسط پلاگین با ترکیب بارهای ایجاد شده توسط ایتبس در چیست؟

ترکیب بار فولادی
ترکیب بار طیفی زاویه ای

ترکیب بار‌‌‌‎­های ساخته شده توسط پلاگین، با لحاظ موارد آیین نامه ای که در مقررات ملی ساختمان و آیین نامه 2800 و همینطور عرف رایج در جامعه مهندسین محاسب سازه ایجاد میشوند.

یک نمونه از این نکات لحاظ اثرات جریمه 30-100 و ایجاد ترکیب بارهای طیفی زاویه ای در ترکیب بارها است.

همینطور پلاگین ترکیب بار ها را با لحاظ کامل ترین نوع بارهای انتخاب شده توسط کاربر مانند بار قائم، بارهای نوشنال (موهومی) و بار خاک با ضرایب مرتبط به آیین نامه انتخاب شده ایجاد مینماید.

اما مهمترین نکته در لیست ترکیب بار ها، صحت سنجی شدن آن ها توسط کاربران محترم برنامه در طی 10 سال است که درصد اطمینان به نتایج را بسیار ارتقا بخشیده است.

 پنجره ساخت ترکیب بار ها ، کاملا هوشمند و کاربرپسند تعبیه شده، به نحوی که نوع بارها را به طور خودکار شناسایی میکند همینطور با هر تغییر در پنجره، لیست ترکیب بارها به روز میشود و امکان Drag & Drop برای نوع بارهای مختلف در پنجره وجود دارد که این امر میتواند انتقال یک نوع بار به باکس دیگر را سریع تر نموده و زمان ایجاد ترکیبات بارگذاری را بسیار کاهش دهد.

 لیست ترکیب بارها

ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های بتنی مطابق مبحث 6 سال 98 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 (LSD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های بتنی مطابق مبحث 6 سال 98 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 (LSD Method)(طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 6 سال 98 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم (LRFD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 6 سال 98 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم (LRFD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 6 سال 98 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم (ASD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 6 سال 98 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم (ASD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری طراحی فونداسیون مطابق مبحث 9 سال 99 با در نظر گیری مبحث 6 و 7 سال 92 منطبق بر ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و همینطور بارهای طیفی زاویه ای (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری مطابق مبحث 9 سال 99 در ساختمان‌های بتنی منطبق بر ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 در ساختمان‌های بتنی (LSD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
 ترکیبات بارگذاری مطابق مبحث 9 سال 99 در ساختمان‌های بتنی منطبق بر ویرایش سوم آیین نامه 2800 در ساختمان‌های بتنی (LSD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری  ACI 318-2002-2019 در ساختمان‌های بتنی منطبق بر ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 در ساختمان‌های بتنی (LSD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری ACI 318-2002-2019 در ساختمان‌های بتنی منطبق بر ویرایش سوم آیین نامه 2800 در ساختمان‌های بتنی (LSD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری ACI 318-08 در ساختمان‌های بتنی منطبق بر ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم در ساختمان‌های بتنی (LSD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری ACI 318-08 در ساختمان‌های بتنی منطبق بر ویرایش سوم آیین نامه 2800 در ساختمان‌های بتنی (LSD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری ACI 318-99 در ساختمان‌های بتنی منطبق بر ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم در ساختمان‌های بتنی (LSD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری ACI 318-99 در ساختمان‌های بتنی منطبق بر ویرایش سوم آیین نامه 2800 در ساختمان‌های بتنی (LSD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 6 سال 92 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم (LRFD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 6 سال 92 مطابق ویرایش سوم آیین نامه 2800 (LRFD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های بتنی مطابق مبحث 6 سال 92 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم (LSD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های بتنی مطابق مبحث 9 سال 88 مطابق ویرایش سوم آیین نامه 2800 (LSD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 6 سال 92 و طراحی با AISC-ASD89 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم (ASD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 10 سال 87 و طراحی با AISC-ASD89 مطابق ویرایش سوم آیین نامه 2800 (ASD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 6 سال 92 و طراحی با UBC97 مطابق ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با در نظر گیری اثرات 30-100 و نوع بار قائم (ASD Method) (استاتیکی و دینامیکی)
ترکیبات بارگذاری در ساختمان‌های فولادی مطابق مبحث 10 سال 87 و طراحی با UBC97 مطابق ویرایش سوم آیین نامه 2800 (ASD Method) (طیفی زاویه ای)
ترکیبات بار کنترل تنش زیر پی به منظور انتقال به نرم افزار SAFE مطابق مطابق مبحث 6 سال 92 و ویرایش چهارم آیین نامه 2800 (با لحاظ اثرات جریمه 30-100، بار قائم برای کل سازه ، نوع بار قائم مجزا ، نوع بار باد ، دما ، فشار جانبی خاک بر سازه ، و اعمال ضریب Rho در ویرایش چهارم آیین نامه 2800 ) (استاتیکی و دینامیکی)

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

error: Alert: Content is protected !!