مطابق بند 2-1-4-3 آیین نامه 2800 در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهای نوسان که مجموع جرم های موثر در آنها بیش از 90 درصد جرم کل سازه است، در نظر گرفته شود.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

error: Alert: Content is protected !!