کنترل طبقه نرم و خیلی نرم

مطابق بند ۲-۷-۱ استاندارد ۲۸۰۰ در مواردی که سختی جانبی هر طبقه کمتر از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰ درصد متوسط سختی های جانبی سه‌ طبقه روی خود باشد، چنین طبقه ای اصطلاحاً “طبقه نرم” نامیده می شود. در مواردی که مقادیر فوق به ترتیب به ۶۰ درصد و ۷۰ درصد کاهش پیدا کنند، طبقه اصطلاحاً “خیلی نرم” توصیف می شود.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

error: Alert: Content is protected !!