زمانی که مقدار “سختی” منفی میشود (Diagonal<0) و آنالیز پی-دلتا همگرا نمیشود، آیا این نشانگر وجود ناپایداری و کمانش است؟

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

error: Alert: Content is protected !!