دفترچه محاسبات سازه نرم افزار کارا محاسب

تمام اطلاعاتی که کاربر در حین طراحی به نرم افزار کارامحاسب میدهد داخل فایل جاری ایتبس ذخیره شده و در تهیه یک دفترچه محاسبات سازه به کار میرود.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

error: Alert: Content is protected !!