نکات قبل از خرید

  • بسته نرم افزاری در شهر تهران بوسیله پیک بادپا و برای سایر شهرها توسط پست پیشتاز ارسال خواهد شد.
  • اگر به هر دلیل موفق به پرداخت آنلاین نشدید لطفا با ما جهت دریافت شماره حساب بانکی تماس حاصل فرمایید.