دانلود جزوه آیین نامه 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

لینک جزوه آیین نامه 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی تدوین شده توسط جناب آقای دکتر حسین زاده اصل در این صفحه قرار داده شده است.

دانلود جزوه آموزش ایتبس 2016 دکتر حسین زاده اصل

معرفی جزوه آیین نامه 2800 برای آزمون نظام مهندسی

جزوه آیین نامه 2800 ویژه آزمون محاسبات یک مجموعه کامل از نکات و مفاهیم آیین نامه 2800 ویژه آزمون محاسبات است که شامل 18 فصل است که در 90 صفحه توسط جناب آقای دکتر حسین زاده اصل، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، و در بهار سال 1396 تالیف شده است. در حال حاضر جزوه آیین نامه 2800 ویژه آزمون محاسبات در کلاسهای ایشان تدریس میشود.

دانلود جزوه آیین نامه 2800 آزمون نظام مهندسی

دسته بندی فصول

کتاب آیین نامه 2800 ویژه آزمون نظام مهندسی در 18 فصل به شرح زیر تدوین شده است.

فصل 1: مقدمه

فصل 2: كليات

فصل 3: نامنظمی

فصل 4: سيستم هاي باربر جانبي

فصل 5: نيروي زلزله استاتيكي

فصل 6: تحليل ديناميكي طيفي

فصل 7: زلزله متعامد 30-100 در سازه

فصل 8: واژگوني

فصل 9: اجزاي غيرسازه اي (متصل به سازه)

فصل 10: سازه های غیر ساختمانی در سازه

فصل 11: نیروی قائم زلزله

فصل 12: ضریب نامعینی

فصل 13: زلزله سطح بهره برداري

فصل 14: ديافراگم

فصل 15: تغيير مكان جانبي طبقات

فصل 16: اثر P-Delta در سازه

فصل 17: درز انقطاع

فصل 18: مركز سختي و مركز جرم طبقات

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

error: Alert: Content is protected !!