نکات قبل از خرید

  • بسته نرم افزاری در شهر تهران توسط پیک بادپا و در سایر نقاط کشور با پست پیشتاز ارسال خواهد شد.
  • همکارانی که نسخه 9 را تهیه نمایند میتوانند در آینده با پرداخت مابه التفاوت قیمت روز و تخفیف نخورده نسخه بالاتر، نسبت به خرید آن محصول اقدام نمایند.
  • همکارانی که نسخه 2016 را تهیه نمایند به صورت خودکار نسخه 9 نیز برایشان فعال خواهد شد.
کارامحاسب 9
تومان900.000

810.000 تومان

برای خرید آنلاین

10% تخفیف در زمان خرید محاسبه خواهد شد.
فعال بر روی ایتبس 9 تا 9.7.4
خرید آنلاین

قابلیت های کلیدی افزونه کارامحاسب (نسخه2016)